WE VERHUIZEN naar DeelfabriekDE VAART VERHUIST !


 • Laatste openingsdag in de Vaartstraat : 6 december 23
 • Eerste openingsdag  in de Deelfabriek_Rijkswachtstraat 5, 8500 Kortrijk : 12 december 23


 • hier een plannetje om van de Vaartstraat naar de Deelfabriek te gaan


INRICHTING


 • Met dank voor de vele helpende handen !!!!

WIE ZIJN WE


 • Een vrijwilligersorganisatie, opgericht in 1998 en aangesloten bij “Sint-Vincentius a Paulo” Link voor Meer info


 • Werkt in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met de Stad Kortrijk


 • Verstrekt als sociale kruidenier voedselhulp aan personen en gezinnen in armoede en begeleidt hen in de mate van het mogelijke voor eventuele andere noden


 • Wil bijdragen tot de bewustmaking rond armoede bij bezoeken van jongeren en verenigingen en medewerking aan infosessies in en voor scholen of voor specifieke groepen.


 • Een 30-tal vrijwilligers zijn actief bij De Vaart. Zij zetten zich gratis en belangeloos in om de voedselbedeling met wederzijds respect en op een zo efficiënt mogelijke wijze te laten verlopen.


 • Daarbij is het de betrachting om :
  • de “klanten” respectvol en klantvriendelijk – zeg maar met de glimlach – te bedienen en te zorgen voor een evenwichtige verdeling van het aanbod
  • de wekelijks geleverde en ingezamelde producten met zorg en aandacht voor de voedselveiligheid te behandelen en op te slaan

 Wil je ook vrijwilliger worden? Aarzel dan niet en neem met ons contact op of breng ons een bezoekje. 

DAGELIJKS BESTUUR

VOOR WIE

 • Iedere noodhebbende kan bij De Vaart terecht en dit al of niet op doorverwijzing van sociale organisaties of personen, zoals het OCMW, het CAW, Kind en Gezin, straathoekwerkers, brugfiguren, schuldbemiddelaars, organisaties zoals De Kier, Poverello en eventueel ziekenhuizen en/of artsen


 • Verwacht wordt dat men zich binnen de eerste 3 maanden tot het Sociaal Huis wendt voor een “sociaal onderzoek” zodat nagegaan kan worden of men effectief rechthebbend is en dus “klant” kan blijven 

Link: Social huis Kortrijk  - Budastraat 35 Kortrijk  -   tel. 056/244222


 • Op dezelfde wijze kan de voedselhulp telkens voor een periode van 6 maanden verlengd worden


 • Dit wordt in samenspraak met de doorverwijzers opgevolgd


 • Bij een eerste doorverwijzing en bij iedere verlenging van de doorverwijzingsperiode dient men een stavingsdocument, afgeleverd door de betreffende doorverwijzer, voor te leggen


WAAR WANNEER


 • adres : Vaartstraat 79; 8500 Kortrijk
 • Laatste openingsdag in de Vaartstraat : 6 december 2023
 • Eerste openingsdag in de Deelfabriek-Rijkswachtstraat 5, 8500 Kortrijk : 12 december 2023


 • Open op dinsdagavond van 17h tot 18h30 en op woensdagvoormiddag van 8u tot 11u30.
 • Voor een vlot verloop, om lange wachttijden te vermijden, wordt er gewerkt met tijdssloten waarbinnen de klanten zich kunnen aanbieden volgens gemaakte afspraken.

 

 • Sluitingsdagen 2023 :
  • dinsdag & woensdag  25 & 26 juli
  • dinsdag & woensdag  2 & 3 augustus
  • woensdag 1 november (ter vervanging zijn we dinsdag voormiddag 31 oktober open)
  • dinsdag 26 december (ter vervanging open op woensdag 27 december van 8 tot 12u)
 • Sluitingsdagen 2024
  • dinsdag 2 januari (ter vervanging open op woensdag 3 januari van 8 tot 12u)


PRODUCTAANBOD


 • Het aanbod bestaat hoofdzakelijk uit droge voeding, verse producten (zuivel, fruit, groenten, vlees, brood, …) en diepvriesproducten (groenten, vlees, vis, kant en klare maaltijden,...) . Gebeurlijk worden er ook onderhoudsproducten, luiers en producten voor persoonlijke hygiëne aangeboden.


 • De klanten kiezen zelf uit het aanbod zoals bij een sociale kruidenier.


 • De aangeboden hoeveelheid varieert van week tot week naargelang de toeleveringen en inzamelingen. De verdeling gebeurt evenwichtig en rekening houdend met de gezinssamenstelling.


 • Het grootste deel van de aangeboden producten wordt aangeleverd via de Voedselbank West-Vlaanderen en is afkomstig van :
  • het Europees Fonds voor hulp aan meest behoeftigen (FEAD)

 naar website 

  • productie- en stockoverschotten van de voedingsindustrie, de REO-veiling en de groot-distributie;
  • diverse inzamelingacties.


 • Een andere belangrijke bron is W13-Food Act. Een regionaal distributieplatform binnen een vereniging van Zuid-West-Vlaamse OCMW’s dat lokale voedseloverschotten inzamelt en herverdeelt.


 • Daarnaast worden producten verdeeld die geschonken worden door personen, bedrijven, verenigingen of organisaties. Door de vrijwilligers worden bepaalde voedingsproducten wekelijks opgehaald bij bedrijven en/of plaatselijke handelszaken, zoals bijvb.; brood. 


 • Occasioneel koopt De Vaart basisproducten aan wanneer deze onvoldoende via de gebruikelijke toeleveringen/inzamelingen beschikbaar zijn.  

DANK AAN ALLE SPONSORS

(in willekeurige volgorde)

Diverse particuliere schenkers

CHARITY LUNCH     22 december 2022

Georganiseerd door GLOBETRADE Kortrijk

Schenking 4000€

www.globetrade.be

Electrische Stapelaar     mei 2022

Schenking Lions Kortrijk 4000€

Schenking Lions Kortrijk 2500€, dit om de extra voedselbedeling te ondersteunen (o.a. Diepvriezers) - 2022


Schenking Cera 500€, om extra voedselhulp te kunnen bieden - 2022


Schenking Wit-Gele Kruis 1000€, algemene sponsoring. Dit project werd intern voorgedragen door een thuisverpleegster. 2022


Aankoop Diepvriezers     juni 2022

Aankoop mogelijk gemaakt door de diverse sponsoring.


Dank aan de Bakkers voor de wekelijkse leveringen !!!    8/11/2021


 • CERA steunt De Vaart (4/2/2021)

Cera is één van de grootste coöperaties van België en brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert projecten met een duidelijk doel: “samen investeren in welvaart en welzijn.”

Zo diende De Vaart een voorstel van project in dat inmiddels werd toegekend.
Uiteraard zijn wij hiervoor bij De Vaart heel dankbaar.

Met de toegekende steun werden 30 plooiboxen en 10 thermoboxen aangeschaft die specifiek zullen gebruikt worden voor de thuisleveringen. Daarnaast werd een vacuumtoestel aangeschaft voor het ‘voedselveilig’ herverpakken van verse voedingsmiddelen.

Wil je meer weten over Cera, surf dan naar site van de cera

  PRIKBORD

    Schenking van de vinkenvereniging

    Sterrezangers Aalbeke


    Naar aanleiding van de stopzetting van hun vinkenvereniging besliste het bestuur om een stevig bedrag uit hun kas te schenken aan De Vaart. In ieder geval een mooi gebaar dat wij in dank aannemen en met onze intrek in de Deelfabriek goed gaan kunnen gebruiken!!!.

    (November 2023)

    Lokaal dienstencentrum DE VILLA heeft een ophaling georganiseerd voor hygiënische producten voor vrouwen.


    We hebben daar een grote hoeveelheid van ontvangen. 

    Onze vrouwelijke klanten zijn jullie dankbaar!

    (Mei 2023)

    Audio Reportage over De Vaart Voedselbedeling

    door Ruben Piccavet Howest-Kortrijk

    (28/2/23)

    Voor ons extra magazijn, met  bijkomende stock, is een nieuwe electrische transpalet aangekocht.

    Nieuwe electrische transpalet aangekocht door de Vaart (30/1/23)

    Artikel over voedselbedeling NCR -Handelsblad 28/9/22


    Toename van de bedeling     september 2022

    Door de oorlog in Oekraïne, de gestegen energiekosten en de gestegen armoede zijn de bedelingen in 2022 sterk gestegen.


    Extra Magazijn     juli 2022

    Door de extra bedeling is de nood aan magazijncapaciteit ook gestegen, een nieuw magzijn wordt nu gehuurd. 

    warmtewerende

    folie

    Kuisdag     juli 2022


    De lokalen van "De Vaart" worden goed gebruikt en worden dan ook regelmatig grondig gepoetst.  Een enthousiast team en een spic & span resultaat!


    Sinterklaasactie


    Met dank aan de medewerkers van buurtcentrum De Villa - Kortrijk voor de organisatie van de Sinterklaasactie voor de kinderen van onze klanten.   06/12/2021

    Dank van onze klanten.

    HOE STEUNEN


    Financiële steun is altijd welkom
    Vanaf 40€ op jaarbasis kan een fiscaal attest

    afgeleverd worden via de

    Nationale Raad van Sint-Vincentius a Paulo.


    • Wens je een fiscaal attest stort dan
     op het nummer BE02 3100 3593 3940 van de Nationale Raad Sint-Vincentius
     met de mededeling “gift voor De Vaart Kortrijk conf. 716”


    • Hoef je geen fiscaal attest stort dan rechtstreeks
     op het nummer BE20 2850 5784 3856 van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk met de mededeling “gift voor De Vaart Kortrijk”


    • Je kan De Vaart ook steunen met donaties in natura of inzameling van voedings- of andere producten. Uiteraard kan het hier enkel gaan om producten waarvan de voedselveiligheid gewaarborgd is en waarvan de vervaldata niet overschreden zijn. Bij dergelijke initiatieven neem je best vooraf met ons contact op.


    • Er bestaat ook de mogelijkheid om op een fiscaalgunstige wijze een legaat toe te kennen aan De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk als goed doel. Dit dient wel te gebeuren via Vincent De Paul Belgium met expliciete vermelding van De Vaart Sint-Vincentius Kortrijk als begunstigde. Meer informatie hieromtrent vind je terug op de site : https://www.vincentdepaul.be/ons-helpen/ik-doe-een-legaat


     Suggestie over deze website? Foutje gezien?


     Heb je een idee? Hebben we iets vergeten? Wens je ons iets te melden? Heb je een typfout gezien?  

     Laat het ons graag weten. mail naar 

     meld_het_ons@de-vaart-kortrijk-voedselbedeling.be

     (alles wordt vertrouwelijk behandeld)

     CONTACT     Wenst u info? Iets melden?

     Neem telefonisch contact met Voorzitter Wim Debonne 0475 70 36 87 of mail naar

     de.vaart@outlook.be

     (alles wordt vertrouwelijk behandeld)